VI hjälper dig hela vägen

DIN LEVERANTÖR AV ENERGISYSTEM

sOLCELLER, ENERGILAGRING OCH ELBILsLADDNING

idola_dekorillustration_2103(2)

Kort om Solenergi

Solens energi har flera fördelar; den är förnybar och kommer att finnas tillgänglig så länge vi finns vid liv till skillnad från ändliga resurser som kol, olja eller kärnkraft.

På jordens avstånd från solen är solstrålningens effekt i genomsnitt under ett år 1350 kW/m². I Sverige är denna 1060 kW/m² i snitt, lika mycket som i Tyskland och Norra Frankrike. Dessutom blir solcellerna mer effektiva när de är svalare.

Solenergi är både fossilfri och förnybar, vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet.

Livstiden på solcellerna beräknas till minst 30 år men återbetalningstiden är ca 5-10 år. 

Kort om
Oss

Idola Solkraft AB startade 2015 med visionen att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vårt fokus ligger på kvalité, miljö och säkerhet.

Vi levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar inklusive konsultation/råd-givning, installation (tak, mark, integrerat, fasad), energilagring, elbilsladdare, service och oberoende besiktning. 

Vi har kontor i Norrköping, Göteborg och Malmö. Våra installationsteam finns i hela södra Sverige. Vi har alltid utbildad personal på plats som är ansvariga för projektets genomförande och att projektmålen uppfylls.

Vi är medlemmar i Svensk Solenergi samt är registrerade som behörig el-installatör hos elsäkerhetsverket.

Energilagring

För att ta vara på ljuset även i mörkret.

Genom att lagra energin som dina solpaneler producerar under dagen kan du använda grön el även när solen gått ner. 

Dessutom hjälper batteriet till att undvika effekttopparna genom att tillföra extra sparad el när det behövs.

Solceller

För att spara på vår planet och dina kostnader.

När solen lyser över Sverige under en timme ger den lika mycket energi som hela Sverige förbrukar under ett helt år. 

Med solceller kan du tillgodose större delen av ditt behov och dessutom sälja överskottet av sol-elen och tjäna pengar.

Elbilsladdning

För att ta dig fram i en grönare värld.

I takt med att antalet elbilar växer finns det också mer behov av ladd-infrastruktur.

För att göra det enklare för dig som kund att välja rätt produkt till era ändamål så levererar Idola en bekymmersfri och nyckelfärdig lösning.

 

För ditt företag, din förening, din bostad och vår planet

20201221_101437665_iOS

Plåttak


Montage på olika typer av plåttak.

09

Papp- och låglutandetak

Vi levererar system för uppställt montage av solceller. 

enköping

Betong- och tegelpannor

Installationer på små och stora fastigheter med betong eller tegelpannor.

Friskväders

Fasader

Elproducerande, unika och specialdesignade glasfasadlösningar.

00d7664d-5b79-4113-b54e-af8af789b9e7

Solavskärmning

Montage av solpaneler i form av solinstrålningsskydd.

ts-2x06-sta-30-60-1_grande

Markanläggning

Leverans av markanläggning och solcellsparker. 

FAQ

Svar på våra vanligaste frågor

När solens strålar når solpanelen, som består av många små solceller, skapas en elektrisk spänning mellan kiselskikten i solcellen. Spänningen bildar så kallad likström, som ofta benämns som DC (direct current). Likströmmen leds i kablar från solpanelerna på taket till växelriktaren som omvandlar likström till växelström AC (alternating current).

Växelström är den typ av ström vi använder till all elektronik i hushållet. I el-centralen som ibland även kallas säkringsskåp, leds strömmen vidare ut i fastigheten och kan användas i alla eluttag. Solcellsanläggningens säkringsbrytare finns i el-centralen.

Vid ett eventuellt överskott av ström, alltså om produktionen av solelektricitet överstiger fastighetens elförbrukning, leds strömmen genom elmätaren och vidare ut i elnätet. Överskottet kan du sälja till din befintliga elhandelsleverantör eller någon annan elhandelsleverantör genom ett produktionsavtal.

Vanligtvis när du har en solcellsanläggning så är det väldigt svårt för ett vanligt hushåll att nyttja all den el som solpanelerna producerar när solen står som högst vilket innebär att din överskottsenergi går ut till nätet och säljs.  Nackdelen i det hela blir att när solen sedan går ner om dagarna kommer du ändå behöva köpa in din el från nätet och då med tillkommande överföringskostnader, skatter, påslag med mera. Det är då din energilagringen kickar in!

Ett solbatteri är den vanligaste formen av energilagring som kan kopplas direkt till din solcellsanläggning genom en hybridväxelriktare. Högspänningsbatteriet möjliggör lagring av din överskottsenergi tills du behöver den igen. På så sätt  kan du ta vara på majoriteten av den el som du producerar vilket också ökar din egen lönsamhet över tid. Du slipper betala för onödiga överföringsavgifter till ditt elnätsbolag och kan på så sätt också bli helt självförsörjande.

Just nu erbjuds även privatpersoner skattereduktion på närmare 50% av investeringskostnaden för ett solbatteri så passa på redan idag!

Vi befinner oss just nu i en transformerande värld där vi hela tiden strävar efter att hitta nya sätt för att minska våra utsläpp. Elbilsmarknaden är en av de störst växande marknaderna med en tillväxt på närmare 50% det senaste året men vad är vitsen med en smart elbilsladdare om du ändå har ett eluttag hemma? 

Desto mer lagringskapacitet som din elbil har desto längre tid kommer det ta för att kunna ladda den via hushållet. En smart elbilsladdare möjliggör dynamisk laddning för din elbil på effekter mellan 1,4 kW – 22kW (1- och 3-fasladdning).

De nyare uppkopplade laddarna ansluts oftast med en lastbalanseringsenhet som hela tiden känner av hur mycket ditt hushåll förbrukar och skickar över resterande för laddning av din elbil. På så sätt slipper du även oroa dig för att din säkring ska gå på grund av att du laddar din elbil och slår på spisen på samma gång. 

Du har även möjlighet att reglera din laddning baserat på tid på dygnet samt styra laddningen efter hur elpriset står.

Du väljer själv vem du vill teckna avtalet med och tar kontakt direkt med vald elleverantör.

Mer information om vad som gäller för konsumenter hittar du i länken nedan.

Läs mer..

När din installation är klar skickas en färdiganmälan till ditt elnätsbolag. De kommer därefter ta kontakt med dig för att boka in en tid för att kontrollera att alla säkerhetsskyltar är uppsatta och att installationen är redo för driftsättning. I samband med det kontrolleras även mätaren för att se om den klarar av inkommande och utgående mätning. Om du har en äldre elmätare så kommer elbolaget att byta den till en aktuell mätare. Kostnaden står elbolaget för så du behöver inte oroa dig för några tillkommande kostnader.